.

Power up tools and technologies. چشم انداز ما اینگونه است که با استفاده از تکنولوژی های موجود و با به کارگیری علوم شناختی در جهت توسعه کارکردی ابزارهای مورد نیاز گام برداشته و در ایجاد راه حل دوگانگی های پیش روی علمک تاثیرگذار باشیم

Psyfam

نقطـه کانـونی هر سنجـشی در روانشناسی رفـتــاری/شـنـاخــتـی آزمـــونهـا(task) هـستـند. سایفـام مجمـوعه نرم افزارهایی است که این فـرایـنـد را از طراحی آزمون، داده گیری و مدیریت داده های مشارکت کننده های آزمـون و تحـلیل آماری را برای پژوهشــگر فـراهـم می‌نـمــاید. همچنین زیرسـاخـتهـایی برای سـنجش از راه دور با استفاده از بستر اینترنت پیاده سازی گردیده است تا فـرایـند داده گـیری را به امری ساده تر بدل نماید و پژوهشگر بدون نیاز به حـضـور فــرد داده ها را مـستقیما دریافت نماید. در این بستر تعداد زیادی از آزمـونـهای شاخــص و همـچنین سـخت افـزارهـای مـرتـبط سـاخـته شـده‌اند کـه در فروشگاه آنلاین می‌توان آن را تهیه کرد.

Psyfam

نقطـه کانـونی هر سنجـشی در روانشناسی رفـتــاری/شـنـاخــتـی آزمـــونهـا(task) هـستـند. سایفـام مجمـوعه نرم افزارهایی است که این فـرایـنـد را از طراحی آزمون، داده گیری و مدیریت داده های مشارکت کننده های آزمـون و تحـلیل آماری را برای پژوهشــگر فـراهـم می‌نـمــاید. همچنین زیرسـاخـتهـایی برای سـنجش از راه دور با استفاده از بستر اینترنت پیاده سازی گردیده است تا فـرایـند داده گـیری را به امری ساده تر بدل نماید و پژوهشگر بدون نیاز به حـضـور فــرد داده ها را مـستقیما دریافت نماید. در این بستر تعداد زیادی از آزمـونـهای شاخــص و همـچنین سـخت افـزارهـای مـرتـبط سـاخـته شـده‌اند کـه در فروشگاه آنلاین می‌توان آن را تهیه کرد.

Psyport

سلامـت روانـی ویا آمادگی ذهــنـی برای نقشهــا و مـوقعـیتهای شــغلی، ورزشـی، تحصیلی و ... ویژگی اساسی است که در مـقـــابل سـلامت بـدنـی از آن غـفـلت ورزیـده‎‌ایم. سـایپـورت یک کارامـه جـامع سلامت روان است که بستــه به نیـازهای فرد مجموعه آزمونهای مختلفی را پیشنهاد نموده تا پس از تـحلیـل در اختیار فرد قرار دهد. همچنین سازمانها، مدارس، شرکتهای استــخدامـی و هر شـخصیـت حقوقی که دارای یک ساخــتار باشـد مـی‌توانـد بر اطـلاعـات روانـشـناخـتی مجموعـه افـراد ســازمـان خـود نظــارت نـمـایـد؛ تا در کوتاهترین زمان ممکن بتواند اقدامات لازم را انجام دهد. این اطلاعات جهت استخدام و میزان انطـبـاق شـغـلی فـرد با موقعیت شغلی نیز کارگشا است

Psyport

سلامـت روانـی ویا آمادگی ذهــنـی برای نقشهــا و مـوقعـیتهای شــغلی، ورزشـی، تحصیلی و ... ویژگی اساسی است که در مـقـــابل سـلامت بـدنـی از آن غـفـلت ورزیـده‎‌ایم. سـایپـورت یک کارامـه جـامع سلامت روان است که بستــه به نیـازهای فرد مجموعه آزمونهای مختلفی را پیشنهاد نموده تا پس از تـحلیـل در اختیار فرد قرار دهد. همچنین سازمانها، مدارس، شرکتهای استــخدامـی و هر شـخصیـت حقوقی که دارای یک ساخــتار باشـد مـی‌توانـد بر اطـلاعـات روانـشـناخـتی مجموعـه افـراد ســازمـان خـود نظــارت نـمـایـد؛ تا در کوتاهترین زمان ممکن بتواند اقدامات لازم را انجام دهد. این اطلاعات جهت استخدام و میزان انطـبـاق شـغـلی فـرد با موقعیت شغلی نیز کارگشا است

Cognotools

شـاید بسیـاری از پژوهـشگران حوزه علوم شناختی ویا افراد غیر متخصص نیازمند به خدمات شناختی با مشکل یافتن نیروی مـتخصص مـواجه باشند. سایت کاگنوتولز سایتی واســط برای تعریف پـروژه هــای شــناخـتی و یافــتـن افــراد مـتخصـص در بـخشـهای مختلف پژوهش و حتی پیدا کردن مـشــارکـت کننـده آزمــون است. همچنین متخصصان با ثبت نام در این سایت می توانند به عنوان فری لنسر در پروژه ها جستجو نموده و خدمات مورد نیاز را بسته به تخصص خود به متقاضی ارائه نمایند. از این سایت جهت به اشتراک گذاری داده ها و تجربیات نیز می توان استفاده نمود.

Cognotools

شـاید بسیـاری از پژوهـشگران حوزه علوم شناختی ویا افراد غیر متخصص نیازمند به خدمات شناختی با مشکل یافتن نیروی مـتخصص مـواجه باشند. سایت کاگنوتولز سایتی واســط برای تعریف پـروژه هــای شــناخـتی و یافــتـن افــراد مـتخصـص در بـخشـهای مختلف پژوهش و حتی پیدا کردن مـشــارکـت کننـده آزمــون است. همچنین متخصصان با ثبت نام در این سایت می توانند به عنوان فری لنسر در پروژه ها جستجو نموده و خدمات مورد نیاز را بسته به تخصص خود به متقاضی ارائه نمایند. از این سایت جهت به اشتراک گذاری داده ها و تجربیات نیز می توان استفاده نمود.

Solutions

ما بسـته به نیـاز شما توانایی این را داریم که در حـوزه های مرتبـط علوم شناخـتی محصـولات نرم افـزاری، سخت افـزاری و خـدمـات را به صـورت سفـارشی شده و با رعایت محرمانگی توسعه دهیم و یا از ابتدا طراحی نماییم.

Solutions

ما بسـته به نیـاز شما توانایی این را داریم که در حـوزه های مرتبـط علوم شناخـتی محصـولات نرم افـزاری، سخت افـزاری و خـدمـات را به صـورت سفـارشی شده و با رعایت محرمانگی توسعه دهیم و یا از ابتدا طراحی نماییم.

درباره ما

شرکت اگاه پدیدار یک شرکت دانش بنیان در حـوزه علوم شناخـتی است که با هـدف تولـید مـحصـول و خدمـات با استفـاده از متخصصان حـوزه شناخـتی، نرم افـزاری و سخت افـزاری تاسـیس گــردیده اسـت تا بتــواند با بسـط محصـولات کاربردی به دغدغه های مـوجود در حـوزه سنـجش و سـلامت روان پاسـخ دهد. این شـرکت در حال حاضر شامل واحدهای نرم افزار، الکترونیک ، روانشناسی، پژوهش و هوش مصنوعی است.

درباره ما

شرکت اگاه پدیدار یک شرکت دانش بنیان در حـوزه علوم شناخـتی است که با هـدف تولـید مـحصـول و خدمـات با استفـاده از متخصصان حـوزه شناخـتی، نرم افـزاری و سخت افـزاری تاسـیس گــردیده اسـت تا بتــواند با بسـط محصـولات کاربردی به دغدغه های مـوجود در حـوزه سنـجش و سـلامت روان پاسـخ دهد. این شـرکت در حال حاضر شامل واحدهای نرم افزار، الکترونیک ، روانشناسی، پژوهش و هوش مصنوعی است.

Agahpadidar logo

شرکت آگاه پدیدار

info@AgahPadidar.com

خیابان ولی عصر - بالاتر از چهارراه پارک وی - روبروی خیابان شهید فیاضی - بن بست توتیا - پلاک ٥ - طبقه ٢ - واحد ٤

Phone icon

٢٦٢٩١٤٠٨

-

٠٢١

Agahpadidar address as displayed on map
شرکت آگاه پدیدار

خیابان ولی عصر - بالاتر از چهارراه پارک وی روبروی خیابان شهید فیاضی - بن بست توتیا پلاک٥ - طبقه ٢ - واحد ٤ باز کردن نقشه

Phone icon

٢٦٢٩١٤٠٨

-

٠٢١

تمام حقوق این وبسایت متعلق است به ©AgahPadidar